Kredyty bankowe

Czy posiadając konto osobiste w banku łatwiej uzyskać w nim kredyt?

Osoba, posiadająca w określonym banku konto osobiste, na które odnotowywane są regularne wpłaty ma większe szanse na zaciągnięcie w tym banku kredytu. Jeśli dodatkowo jest na ten sam rachunek przelewane wynagrodzenie z zakładu pracy, to po kilku miesiącach zapewne będzie można określoną kwotę kredytu uzyskać nawet bez przedstawiania zaświadczenia o zarobkach od swojego pracodawcy. Można również odwrócić sytuację - często starając się o kredyt w danym banku, jeśli równocześnie z wnioskiem o kredyt klient założy w tym banku konto, otrzyma pożyczkę na specjalnych, bardziej korzystnych i atrakcyjnych warunkach. W niektórych przypadkach bywa nawet tak, że założenie w konkretnej placówce konta, na które będzie wpłacana comiesięczna pensja jest warunkiem otrzymania kredytu. Dla banku stanowi to bowiem dodatkowe zabezpieczenie, że raty kredytu będą regularnie spłacane, gdyż będzie się to odbywać poprzez pobieranie przez bank określonej kwoty z wpływającego, najczęściej co miesiąc, na dany rachunek wynagrodzenia.